صفحه محصولات سبد خرید0

افکت های صوتی


آرشیو بینظیر با بیش از 1200 افکت صوتی باکیفیت در دسته بندی های مختلف برای ساخت
انواع ویدیو
هر ویدیوساز حرفه ای قطعا به یک*
آرشیو بزرگ جهت تدوین ویدیو هایش نیازمند است

این آرشیو بینظیر حاصل جمع آوری*
چند ساله ی گروه سین می باشد

1790000ريال20%

تخفیف

1432000ریال